top of page

Strategický marketing

  • Budování značky a PR strategie

  • Vytvoření komunikačního mixu

  • Marketingový plán uvedení produktů

bottom of page